Notice Type
Departmental
Notice Title

Notice of Statement of National Education and Learning Priorities 2020 and Notice of the Tertiary Education Strategy 2020

Notice of Statement of National Education and Learning Priorities 2020

Under section 5(1) of the Education and Training Act 2020, the Minister of Education gives notice of the Statement of National Education and Learning Priorities 2020 as follows.

Notice

1. This notice may be cited as the Statement of National Education and Learning Priorities Notice 2020.

2. Under section 5(1) of the Education and Training Act, as the Minister of Education, I now issue the Statement of National Education and Learning Priorities 2020 (“Statement”).

3. The Statement sets out the priorities for early childhood education, primary education, and secondary education.

4. The Statement takes effect on Friday 13 November 2020.

5. The Statement can be viewed and downloaded from the Ministry of Education website at https://www.education.govt.nz/our-work/overall-strategies-and-policies/the-statement-of-national-education-and-learning-priorities-nelp-and-the-tertiary-education-strategy-tes.

Notice of the Tertiary Education Strategy 2020

Under section 7(1) of the Education and Training Act 2020, the Minister of Education gives notice of the Tertiary Education Strategy 2020 as follows.

Notice

1. This notice may be cited as the Tertiary Education Strategy Notice 2020.

2. Under section 7(1) of the Education and Training Act, as the Minister of Education, I now issue the Tertiary Education Strategy 2020 (“Strategy”).

3. The Strategy sets out the Government’s:

 1. long-term strategic direction for tertiary education, including—
  1. economic goals;
  2. social goals;
  3. environmental goals;
  4. the development aspirations of Māori and other population groups; and
 2. current and medium-term priorities for tertiary education.

4. Under section 7(2) of the Education and Training Act 2020, I revoke the Tertiary Education Strategy 2014-2019* and replace it with the new Tertiary Education Strategy 2020 issued under paragraph 2 of this notice.

5. The Tertiary Education Strategy 2020 can be viewed and downloaded from the Ministry of Education website at https://www.education.govt.nz/our-work/overall-strategies-and-policies/the-statement-of-national-education-and-learning-priorities-nelp-and-the-tertiary-education-strategy-tes.

Dated at Wellington this 11th day of November 2020.

Hon CHRIS HIPKINS, Minister of Education.

*New Zealand Gazette, 3 April 2014, No. 36, page 1043

Pānui o te Tauākī o Ngā Kaupapa Matua Ā-Motu mō te Mātauranga me te Ako 2020

I raro i te tekihana 5(1) o te Ture Education me te Training, e tuku ana te Minita o te Mātauranga i te pānui mō ngā Te Tauākī o Ngā Kaupapa Matua ā-Motu mō te Mātauranga me te Ako 2020 e pēnei ana.

Pānui

1. Me tapa tēnei pānui i te Pānui o Te Tauākī o Ngā Kaupapa Matua Ā-Motu mō te Mātauranga me te Ako 2020.

2. I raro i tekihana 5(1) o te Ture Education and Training, ko au te Minita o te Mātauranga, e tuku ana i Te Tauākī o Ngā Kaupapa Matua ā-Motu mō te Mātauranga me te Ako 2020 (“Tauākī”).

3. Ka whakaatu te Tauākī i ngā kaupapa matua mō te akoranga kōhungahunga, kura tuatahi, me te kura tuarua.

4. Ka mana te Tauākī hei te Rāmere 13 Whiringa-ā-rangi 2020.

5. Ka taea te Tauākī te tiro me te tikiake i te pae tukutuku a te Tāhuhu o te Mātauranga ki https://www.education.govt.nz/our-work/overall-strategies-and-policies/the-statement-of-national-education-and-learning-priorities-nelp-and-the-tertiary-education-strategy-tes.

Pānui mō te Rautaki Mātauranga Matua 2020

I raro i te tekihana 7(1) o te Ture Education and Training 2020, e whai ake nei te pānui a te Minita o te Mātauranga mō te Rautaki Mātauranga Matua 2020.

Pānui

1. Me tapa tēnei pānui i te Pānui o te Rautaki Mātauranga Matua 2020.

2. I raro i tekihana 7(1) o te Ture Education and Training, ko au te Minita o te Mātauranga, e tuku ana i te Rautaki Mātauranga Matua 2020 (“Rautaki”).

3. Ka whakatakoto te Rautaki i tā te Kāwanatanga:

 1. ahunga rautaki karioi mō te mātauranga matua, tae atu ki—
  1. ngā whāinga ohaoha;
  2. ngā whāinga pāpori;
  3. ngā whāinga taiao;
  4. ngā wawata whakawhanake o ngāi Māori me ētahi atu rōpū taupori; ā,
 2. ngā kaupapa matua onāianei, mō te wā waenga hoki mō te mātauranga matua.

4. I raro i te tekihana 7(2) o te Ture Education and Training 2020, ka whakakore au i te Rautaki Mātauranga Matua 2014-2019*, ā, ka whakakapi ki te Rautaki Mātauranga Matua 2020 hou i tukuna i raro i kōwae 2 o tēnei pānui.

5. Ka taea te Rautaki Mātauranga Matua 2020 te tiro me te tikiake i te pae tukutuku a te Tāhuhu o te Mātauranga ki https://www.education.govt.nz/our-work/overall-strategies-and-policies/the-statement-of-national-education-and-learning-priorities-nelp-and-the-tertiary-education-strategy-tes.

I whakaritea te rā ki Te Whanganui-a-Tara i te rā 11 o Whiringa-ā-rangi 2020.

Honore CHRIS HIPKINS, Minita o te Mātauranga.

*Te Kāhiti o Aotearoa, 3 Paengawhāwhā 2014, Nama 36, whārangi 1043